Šiaulių kultūros centras

Siaulių kultūros centras (SKC) yra viena iš didžiausių kultūros institucijų Siauliuose, Lietuvoje. SKC įkurtas 1945 metais ir tuo metu vadintas „Šiaulių krašto kultūros namais”. Per daugiau nei 75 metų savo egzistencijos SKC tapo svarbia kultūros veikėja Siauliuose ir visoje Šiaulių apskrityje, organizuodama renginius, kultūrinius projektus, mokymus ir rengdama kultūrinius renginius visai šaliai. Daugiau informacijos interneto svetainėje: https://www.siauliukc.lt/.

Iš pradžių SKC veiklą sudarė liaudies meno ir amatų puoselėjimas, folkloro ir tradicijų rinkimas, kultūros edukacija. Po to, kai Lietuva tapo nepriklausoma valstybe 1990-aisiais metais, SKC veiklą išplečė ir pradėjo organizuoti įvairius muzikinius, teatrinius, šokių, meno renginius. Dabar SKC yra didelė ir reikšminga kultūros institucija, turinti savo renginių salę, meno galerijas, kultūros centrus ir bibliotekas, kurių tikslas yra skatinti kultūrinę ir meninę veiklą Šiauliuose. Centrą galite rasti Šiaulių centre, patogus privažiavimas automobiliu.

Šiaulių kultūros centro misija ir tikslai

Šiaulių kultūros centro (SKC) misija yra skatinti ir puoselėti kultūrą, meno kūrybą ir edukaciją Siauliuose ir visoje Šiaulių apskrityje. SKC siekia tapti kultūros švietimo ir inovacijų lydere, organizuojant įvairius kultūrinius renginius, menines programas ir švietimo veiklas, taip pat remiant ir skatinant vietinės bendruomenės kultūrinę veiklą.

SKC tikslai apima:

 • Kultūros, meno ir mokslo projektų organizavimą, kurie padeda skatinti ir plėtoti vietinės bendruomenės kultūros gyvybingumą ir kūrybiškumą.
 • Kultūrinių renginių organizavimą, kurie pritraukia skirtingų amžiaus grupių žmones ir skatina kultūrinį švietimą, tarpkultūrinę įveiką ir draugystę.
 • Kultūrinės ir meninės kūrybos palaikymą, kad būtų skatinama naujų idėjų ir kūrybiškumo atsiradimas.
 • Kultūrinio paveldo saugojimą, kasdieninę veiklą ir istoriją bei paveldą apie tai informavant.
 • Skatinti kultūrą, meną ir švietimą kaip gyvenimo būdą, kuris padeda vystyti kultūrines ir menines iniciatyvas bei ugdymą.

Šie tikslai padeda SKC įgyvendinti savo misiją ir prisidėti prie vietinės bendruomenės kultūrinio ir meninio gyvenimo plėtros

Šiaulių kultūros centro renginiai ir veiklos sritis

Siaulių kultūros centras (SKC) organizuoja ir remia įvairius kultūrinius renginius, menines programas ir švietimo veiklas, skirtas skirtingoms amžiaus grupėms ir interesams.

SKC renginiai apima:

 • Muzikinius renginius: koncertus, festivalius, muzikinius vakarus, muzikos konkursus.
 • Teatrinius renginius: spektaklius, pastatytus tiek suaugusiems, tiek vaikams, draaminius teatro vakarus.
 • Šokio renginius: šokių koncertus, šokio šventes ir renginius, mokyklos šokių vakarus.
 • Meninius renginius: meno parodas, kūrybinius vakarus, literatūros vakarus, knygų pristatymus.
 • Edukacines veiklas: meno ir kultūros kursus, meno stovyklas, kultūrinės edukacijos programų rengimą ir organizavimą.

Be to, SKC veiklos sritis taip pat apima:

 • Vaikų ir jaunimo ugdymą: rengia užsiėmimus ir veiklas, skirtas vaikų ir jaunimo ugdymui kultūros ir meno srityje.
 • Kultūros paveldo saugojimas ir populiarinimas: SKC remia vietinės kultūros paveldo objektų saugojimą, populiaria ir atgaivina vietos kultūrinę tradiciją.
 • Kultūros ir meno iniciatyvų palaikymas: SKC palaiko vietinės bendruomenės kultūros ir meno iniciatyvas, teikia pagalbą ir patarimus, skatina vystymąsi ir plėtrą.

Visos šios veiklos sritis padeda SKC tapti svarbia kultūros institucija Siauliuose ir Šiaulių apskrityje, taip pat padeda skatinti kultūrinį švietimą ir ugdyti kultūros ir meno iniciatyvą bei naujoves vietinėje bendruomenėje.

Šiaulių kultūros centro vaidmuo miesto kultūrinėje veikloje

Šiaulių kultūros centras (SKC) yra viena svarbiausių kultūros institucijų mieste, kurios veikla skatina kultūrinį vystymąsi ir ugdo miesto bendruomenės kultūrinį sąmoningumą. SKC rengia ir remia įvairius kultūrinius renginius, menines programas ir švietimo veiklas, kuriomis siekiama skatinti kultūrines iniciatyvas, ugdymą ir aktyvų laisvalaikį.

SKC organizuoja koncertus, festivalius, muzikinius ir teatrinius vakarus, menines parodas ir kultūrines edukacines programas. Tai yra renginiai, kurie patraukia didelį miesto gyventojų ir turistų dėmesį ir skatina kultūrinį švietimą, kūrybiškumą ir kultūros paveldo populiarinimą. Be to, SKC yra aktyvi vaikų ir jaunimo ugdymo srityje, rengia šokių ir meno kursus, kultūrines stovyklas ir kitas edukacines programas.

SKC taip pat yra svarbi kultūros paveldo saugojimo ir populiarinimo institucija. SKC remia vietinės kultūros paveldo objektų saugojimą, skatina vietos kultūrinę tradiciją ir skleidžia kultūrinę informaciją apie miestą ir regioną. Tai padeda išlaikyti miesto istorinę ir kultūrinę tapatybę ir skatina turizmą bei vietinės bendruomenės kultūrinę aktyvumą.